BŐRKORMÁNY

Bőröztesse újra kormányát a biztonságos fogás, megfelelő tapadás, és a sportosan esztétikus megjelenés miatt

Ezután kinyújtogatják a curholón és rámába téve a szkáfakéssel leszínelik, s következik a tulajdonképpeni bevonás. Leginkább fehéren akarják használni az irhát;
ez esetben egy kis fédervájccal (síkpor) bedörzsölik a színét kézzel vagy
valami bőrdarabbal. hogy szép fehér színt és fényt kapjon.
A szironybőr készítése
A szironynak való "gidó"- vagy kecskebőrt, akárcsak az irhának való
juhbőrt, először vízben, majd mésztejben áztatják, de már nem teszik tim-
sós páclébe, hanem mindjárt lekopasztják a szőrét rámán, aztán tiszta víz-
ben kiáztatják a meszet belőle (egy napon át), s lecsorgatva róluk a vizet
lehúsolják, s a még megmaradt nedvet kiveszik belőle szkáfakéssel.
A festéshez kifeszítik: egy megfelelő méretű lécrámán a széleit apró
szegekkel egymástól 5 cm távolságra kiszegezik úgy, hogy a fonákja (hús-
oldala) kerüljön fölülre. Ezt a felét aztán meleg szalmiákoldattal (egy liter
vízhez öt deka szalrniáksó) lekenik egy ronggyal, hogy jó nedves legyen,
majd beszórják rézporral. amely zöldre festi. A beszórást alkonyatkor vég-
zik úgy, hogy a rámát egy lámpa elé tartják; a kifeszített bőrkormányon átvilágító
fénynél a rézport egyenletesen el tudják oszlatni. A por 12 órán át rajta
marad; akkor szépen lekefélik, s a szironyt árnyékon jól megszárítják.
Száradás után a szkáfakéssel is gyengén lekaparják a még rajta maradt réz-
port és húst, a színit meg lekenik petróleummal, hogy fényt kapjon. Ekkor
aztán leveszik a bőrkormányt, amely összecsavarva várja a feldolgozását.
A dobbőr kikészítése
A dobbőr kikészítése a legegyszerűbb, s az irha egykori kikészítési
módját idézi. Anyaga kövér kutya megnyúzott és kiszárított bőrkormánya. Egy
dobra elég egy kutya bőre. Az irhához hasonlóan vízben megáztatják,
mész lébe teszik, leveszik a szőrét a szkáfakéssel, tiszta vízben kiáztatják
belőle a meszet (2 nap), lehúsolják, és így nyersen ráhúzzak a dobra, hogy
ott megszáradva jól kifeszüljön rajta.
Régen még egyszerűbb volt a dobbőr készítése, mert mésztej helyett
trágyába téve pállasztották le a szőrét.
Festés
A kikészített bőrkormány- kivéve a dobbőrt ~ általában mindig festést kap.
Láttuk, hogy a szironyt rézporral festették zöldre. A fehérnek hagyott
irhát síkporral dörzsölik be, a ruhadarabok tulajdonképpeni anyagául szol-
gáló prémes bőrt pedig rendszerint barnára festik.
Szeptember-októberben, mikor a tölgyfagubacs lehullik a fáról, össze-
szedik a zsírosgubát, azt megőrlik malomban vagy mozsárban vagy kala-
páccsal megtörik és rézüstben megfőzik. Addig főzik, míg sötétbarna nem
lesz a leve, amelyet egy bemártott bőrön próbálnak ki. Hogy még barnább
legyen a festék, diófa vagy eperfagombát is főznek belé. A festéket lan-
gyosra hűtve használják, mert a forró lé elégetné és összehúzna a bőrkormányt.
Szabásminta-készítés, szabás
A bőrkormány drága nyersanyag, így a legegyszerűbb tárgyak készítésekor
is az első lépés a szabásminta elkészítése legyen. A papírból kivágott min-
tán ellenőrizhetjük elképzelésünket, és még idejében kiigazíthatjuk az
adódó hibákat. Olyan papírt használjunk, amit még kényelmesen tudunk
többrét hajtani. Esetleg az ebből kivágott végleges mintáról csináljunk
karton másolatot a könnyebb körüljelölés végett.
A szabásminta elkészítését bonyolultabb tárgyaknál természetes
átgondolt tervezés kell hogy megelőzze. Ilyenkor vegyük számba a szerke-
zet minden részletét: a fedél rész az oldalhoz és az elejéhez viszonyít
elég nagy-e, ha füle lesz a tárgynak, azt hová és hogyan fogjuk rögzíteni-
stb. Ha vékony, lágy bőrkormányból dolgozunk, ne feledkezzünk meg arról, hogy
a szélek visszahajtására rá kell hagyni 0,5-1 crn-t, különben nem lesz
tartása, és hamar megnyúlik.
Lássunk egy gyakorlati példát, amin keresztül minden lényegeset
megtudhatunk!
Egy pénztárca szabásmintájának megszerkesztése:
Háta és fedele
Szabad kézzel vázoljuk fel a papírra a kívánt formát és méretet.
A vázlat egyik szimmetriatengelyének megfelelően hajtsuk kétrét a papírt
és vágjuk ki. A másik szimmetriatengely mentén kettéhajtva pedig igazít-
suk ki a különbségeket. így az egyes részek teljesen egybevágóak lesznek.
Nem érdemes hosszas rajzolgatással, méregetéssel időzni, mert ollóval
mindez sokkal gyorsabb és érzékletesebb. (Ha elégedetlenek vagyunk az
eredménnyel, vágjunk ki egy újabb mintát.) Ha a hátoldalt egybe szabjuk
a fedélrésszel - nagyobb tárgyaknál különösen - a két rész találkozásánál
hagyjunk kellő méretű oldalvastagságot is.
Oldala
Az oldalt a hát- és előrészhez fűzzük vagy varrjuk. így hosszuk meg
kell hogy egyezzen. Minél kisebb egy tárgy, annál több figyelmet kell arra
fordítani, hogy kicsinysége a használatában ne okozzon nehézséget. Mi\vel
a választott forma a teteje felé szűkül, hacsak pár centiméter széles pár-
huzamos oldalakat fűznénk hozzá, ujjainkkal nehezen férnénk a pénzünk-
höz. Tárgyunk formájából, méretéből és funkciójából adódóan a két vége
felé kiszélesedő oldalra lesz szükségünk. A rajz szerint, cérnával mérjük
meg a hátoldal hosszát. Nagyjából vázoljuk fel az oldal formáját és méer-
tét, és az előbb ismertetett módon vágjuk ki. A kivágott mintát ismét mér-
jük össze a cérnával, s igazítsuk ki a pontos méretre. A pénztárcák oldala
csak puha bőrkormányból készülhet, így a szabadon maradó széleknél hagyjunk rá
keveset a visszaszegésre.


kormány bőrözés, bőrözés, bőrkormány, bőrkormány felújítása, autókormány bőrözés